Werkwijze

Mia Molenaar Homeopaat Boskoop

Mia Molenaar Homeopathie is homeopathie met eigen regie. Dat wil zeggen:
Wel de voordelen van homeopathie maar geen ’therapie’, geen ‘behandeling’.
Ik neem niks van je over. Jij blijft de baas!
De verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid blijft altijd bij jou. Je krijgt van mij de benodigde informatie om zelf aan het roer te staan en sterker en zelfverzekerder te worden voor wat betreft je gezondheid. Er is tussendoor ruimte voor vragen en overleg.
De aanpak is :

Stap 1 We hebben een kort kennismakingsgesprek per telefoon voor vragen en om te zien of het klikt. Zo ja, dan gaan we verder. Zo nee, even goede vrienden 🙂

Stap 2 is het intakeformulier. Dit vul je niet alleen voor mij in maar vooral ook voor jezelf. Het is een kans om overzicht te krijgen over je gezondheid, oorzaken op te sporen, te achterhalen waarom je juist nu deze klachten/ symptomen hebt en wat er precies aan de hand is zowel fysiek als ook mentaal emotioneel.

Stap 3 is een gesprek via Zoom (consult 1). Omdat ik je intakeformulier heb gelezen kunnen we efficiënt en effectief te werk gaan. Ik heb vervolgvragen voor je om nog dieper op je situatie in te gaan.

Stap 4 is een voorstel van mijn kant voor een homeopathische benadering. Als je er vragen over hebt is daar ruimte voor per email of telefoon. Zijn we akkoord laat ik het middel bij je bezorgen.

Stap 5 is grotendeels aan jou. De bedoeling is dat je een soort dagboekje bijhoudt voor het verloop sinds de inname. Tussendoor is er ruimte voor vragen per email en zo nodig per telefoon.

Stap 6 is een gesprek via Zoom waarin we je dagboekje bespreken (hoe het met je is gegaan) en leggen we ons beider visie hoe het verder zal gaan naast elkaar (vervolgconsult). Afhankelijk van de uitkomst herhalen we de stappen 4 tot en met 6 net zolang als je wilt en zolang nodig is. De tussenpozen tussen de gesprekken bepaal je zelf.

Stappen 1 en 2 zijn gratis en vrijblijvend.

Na stap 2 ontvang je van mij een factuur voor consult 1. Voor stap 6 krijg je de factuur voor het vervolgconsult. De tarieven vind je hier.